logo

Croeso i Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig

staff

Mae Sylfaen yn gynllun datblygu cymuned wedi ei seilio ar y gwerthoedd canlynol:
cyfiawnder cymdeithasol, cynaladwyedd, cyfleoedd cyfartal, ailddosrannu cyfoeth, adlewyrchu, cynhwysiad, dysgu, cyfranogi a grymuso, sy’n:

  • datblygu cynlluniau arloesol trwy ymateb i anghenion cymunedol;
  • cynnig hyfforddiant datblygu cymunedol a dull bywoliaethau cynaliadwy;
  • gwerthuso ac yn gwneud ymchwil cymunedol.

Rhif Cwmni: 4186327
Rhif Elusen: 1114249

Newyddion Diweddaraf

 

Llechi, Glo, Cefn Gwlad

Mae Sylfaen Cymunedol newydd ddathlu dwy flynedd o gydweithio gyda phrosiect Llechi, Glo, Cefn Gwlad, mudiad sy’n cefnogi ac yn hyrwyddo arweinyddiaeth gymunedol ymhlith pobl iau mewn naw ardal ledled Cymru....mwy

Pob eitem newyddion...

Cysylltwch â ni

Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig, 14 Stryd y Porth Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG

Ffôn: 01286 677117 | Ebost: info@sylfaencymunedol.org

English