logo

Croeso i Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig

staff

Mae Sylfaen yn gynllun datblygu cymuned wedi ei seilio ar y gwerthoedd canlynol:
cyfiawnder cymdeithasol, cynaladwyedd, cyfleoedd cyfartal, ailddosrannu cyfoeth, adlewyrchu, cynhwysiad, dysgu, cyfranogi a grymuso, sy’n:

  • datblygu cynlluniau arloesol trwy ymateb i anghenion cymunedol;
  • cynnig hyfforddiant datblygu cymunedol a dull bywoliaethau cynaliadwy;
  • gwerthuso ac yn gwneud ymchwil cymunedol.

Rhif Cwmni: 4186327
Rhif Elusen: 1114249

Newyddion Diweddaraf

 

Comisiynydd Plant Cymru yn ymweld â Sylfaen Cymunedol

Daeth Comisynydd Plant Cymru, Sally Holland, i ymweld â Sylfaen Cymunedol yn ddiweddar. Roedd y Comisiynydd eisiau dysgu mwy am brosiect Rhwyd Arall. Mae’r gynllun arloesol hwn yn cynnig gwybodaeth a chymorth i bobl ifainc sy dan beryg o ddatgysylltu oddi wrth y system addysg...mwy

Pob eitem newyddion...

Cysylltwch â ni

Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig, 14 Stryd y Porth Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG

Ffôn: 01286 677117 | Ebost: info@sylfaencymunedol.org

English