Sylfaen Cymunedol Community Datblygu Development
Sylfaen Hafan HomeSylfaen Cymunedol Hand HistorySylfaen Community Development Wales ResearchSylfaen Hwyluso FacilitationCommunity Courses Cyrsiau CymunedCymuned a Phobl Ifanc Community and Young PeopleSylfaen Contact Cyswllt
     


Cysylltwch a ni / Contact Us

Post
Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig
14 Stryd y Porth Fawr
CAERNARFON
Gwynedd
LL55 1AG

Ffn/Tel
01286 677117


Ffacs/Fax

01286 678802

Ebost/Email:
info@sylfaencymunedol.org

   
   Phone Icon


   
Rhif Elusen Gofrestredig/Registered Charity No. 1114249
Rhif Cwmni/Company No.: 4186327

• Brian Thirsk – Rheolwr Manager • Val Williams – Hyfforddwraig Tutor
• Mandy Davies – Gweithiwraig Gefnogol ‘Cegin Peblig’ ‘Peblig Kitchen’ Support Worker
• Jen Rowlands – Rheolwraig Cydraddoldeb (Gogledd Cymru) ‘Prosiect MYNED’ ‘MYNED Project’ Equalities Manager (North Wales)
• Bhunesh Napal – Gweithiwraig Cydraddoldeb (De Cymru) ‘Prosiect MYNED’ ‘MYNED Project’ Equalities Worker (South Wales)

 

   


Sylfaen Cymunedol


Sylfaen Cymunedol Community Datblygu Development
2007 Sylfaen | Ffn 01286 677117
Rhif Elusen Gofrestredig/Registered Charity No. 1114249 | Dylunwyd gan Sbarc / John Thirs
k

home | history | research | facilitation | courses | cymuned a phobl ifanc | contact | accessibility | sylfaen cymunedol cyfyngedig

StatCounter - Free Web Tracker and Counter