Sylfaen Cymunedol Community Datblygu Development
Sylfaen Hafan HomeSylfaen Cymunedol Hand HistorySylfaen Community Development Wales ResearchSylfaen Hwyluso FacilitationCommunity Courses Cyrsiau CymunedCymuned a Phobl Ifanc Community and Young PeopleSylfaen Contact Cyswllt


Croeso i wefan
Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig.

Mae Sylfaen Cymunedol yn darparu hyfforddiant ar ddatblygu cymunedol.

Sefydlwyd Sylfaen Cymunedol Cyf ym mis Mawrth 2001 i gynnal gwaith cefnogi a hyfforddi uniongyrchol ar gyfer pobl ifanc a chymunedau yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Gogledd Orllewin Cymru, yn dilyn cau Prosiect Cymdeithas y Plant.

Am wybodaeth ar ein cyrsiau cymunedol neu ein ymchwil

   


Welcome to Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig's website.

Sylfaen Cymunedol provides training in community development.

Sylfaen Cymunedol Cyf was established in March 2001 to maintain direct support work and training for young people and communities in the most disadvantaged areas in North West Wales, following the closure of the Children’s Society Project.

For information on our community courses and our research

 
Sylfaen Cymunedol


Sylfaen Cymunedol Community Datblygu Development
©2007 Sylfaen | Ffôn 01286 677117
Rhif Elusen Gofrestredig/Registered Charity No. 1114249 | Dylunwyd gan Sbarc / John Thirs
k

home | history | research | facilitation | courses | cymuned a phobl ifanc | contact | accessibility | sylfaen cymunedol cyfyngedig