Sylfaen Cymunedol Community Datblygu Development
Sylfaen Hafan HomeSylfaen Cymunedol Hand HistorySylfaen Community Development Wales ResearchSylfaen Hwyluso FacilitationCommunity Courses Cyrsiau CymunedCymuned a Phobl Ifanc Community and Young PeopleSylfaen Contact Cyswllt


Ymchwil

Mae’r arbenigedd oddi fewn i Sylfaen i ymgymryd â gwaith ymchwil a chofnodi. Mae Sylfaen yn credu ei bod hi’n bwysig bod gwaith datblygu cymunedol da yn cael ei gofnodi, ei roi mewn cyswllt cenedlaethol ac yn cael ei ddosbarthu fel rhan o ymdrech i ledaenu ymarfer da.

Enghraifft o’r gwaith yma yw ‘O gerdded tai i ddringo’r waliau’ – darn o waith wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru sy’n cofnodi un proses datblygu cymuned gan grwp o ferched o Benygroes, Gwynedd, wrth iddynt fynd ar gwrs magu hyder a diweddu’n gwneud astudiaeth dichonolrwydd ar ferched, gwaith a’r maes awyr agored a datblygu cynllun pum mlynedd gwerth £300,000.

 

     


Research

Syfalen has the expertise to lead on, design and deliver research and recording work.

Sylfaen believes that it is very important that, as part of the effort to implement good practice, community development work is recorded, apllied into a national framework and distributed.

An example of our work is the 'Climbing the Walls' scheme which was part funded by the National Assembly for Wales. The project records one community development process by a group of women from Penygroes, Gwynedd, as they embark on a confidence building course and concluded with a feasibility study on women, outdoor activities and a 5 year development plan worth £300,000.

 
   
Sylfaen Cymunedol


Sylfaen Cymunedol Community Datblygu Development
©2007 Sylfaen | Ffôn 01286 677117
Rhif Elusen Gofrestredig/Registered Charity No. 1114249 | Dylunwyd gan Sbarc / John Thirs
k

home | history | research | facilitation | courses | cymuned a phobl ifanc | contact | accessibility | sylfaen cymunedol cyfyngedig