image

Datblygu Cymunedol

Mae Sylfaen yn cynnig cynnal sesiynau hyfforddiant gyda phobl o’r sectorau preifat, cyhoeddus, a gwirfoddol.

Cyflwyniad i Ddatblygu Cymuned

Ar ôl cwblhau’r sesiwn, bydd y grŵp yn gallu:

  • adrodd hanes datblygu cymuned yng Nghymru a’r DU;
  • egluro pwrpas datblygu cymuned a’i werthoedd sylfaenol;
  • disgrifio proses datblygu cymuned;
  • trafod y materion sy’n codi, ac adnabod atebion posibl.

Mae Sylfaen wedi darparu’r sesiwn yma i lawer o grwpiau cymunedol trwy’r Gogledd Orllewin, ac efo asiantaethau, yn ddiweddaraf i staff Cronfa’r Loteri Fawr yn Nrenewydd, Powys.

Dyma ymatebion ein cyfranogwyr:

“Roedd o i gyd yn ddefnyddiol, yn enwedig yr astudiaethau achos a’r sesiwn am ddatblygu cymunedol.”

“Mi wnes i fwynhau hanes datblygu cymunedol, a sut mae hyn wedi newid dros amser.”

Cysylltwch â ni

Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig, 14 Stryd y Porth Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG

Ffôn: 01286 677117 | Ebost: info@sylfaencymunedol.org

English