image

Staff

Mae gan Sylfaen dri aelod o staff:

Val WilliamsVal Williams
Cyd-drefnydd Gweinyddiaeth & Gweithiwr Datblygu Cymuned

Mae Val efo Sylfaen ers y chychwyn. Mae hi’n cydlynu gwaith y cwmni ac yn gwneud gwaith ymchwil a gwerthuso, yn ogystal ag hyfforddiant datblygu cymuned a datblygu prosiectau newydd.

Cafodd Val ei magu yn Amlwch, a mynychodd Ysgol Syr Thomas Jones cyn astudio Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Bangor. Ar ôl gweithio gyda Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Gwynedd, aeth at y Sector Gwirfoddol, yn gyntaf gyda Chymorth i Ferched yn Rhyl, yna gyda Chymdeithas y Plant, ac, am y 17 o flynyddoedd diweddaraf, gyda Sylfaen Cymunedol.

Mae gan Val Ddiploma ôl-radd mewn Datblygu Cymuned.

 

Nia WilliamsNia Williams
Gweithiwr Bywoliaethau Cynaliadwy

Mae Nia yn gweithio gyda Sylfaen ers Ionawr 2013, ac yn arbenigo yn null bywoliaethau cynaliadwy, gan ddefnyddio’r methodoleg gydag amrywiaeth o grwpiau. Mae hi hefyd yn cynnig hyfforddiant a mentora.

Mynychodd Nia Ysgol Bodedern yn Sir Fôn. Mae ganddi brofiad 17 o flynyddoedd fel Gweithiwr Ieuenctid cymwysedig a 12 o flynyddoedd mewn Cyngor ac Arweiniad Gyrfaoedd. Mae hi efo Sylfaen ers 2013.

Mae gan Nia Ddiploma mewn Astudiaethau Lles.

 

Dawn JonesDawn Jones
Gweithiwr Bywoliaethau Cynaliadwy

Aelod diweddaraf y tîm ydy Dawn, a dechreuodd gyda Sylfaen ym mis Mehefin 2018. Aeth hi i Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon, cyn gweithio efo phlant a phobl ifainc am bron 30 mlynedd, gyda Chymorth i Ferched Bangor, Barnardo’s, a Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Mae gan Dawn brofiad cefnogi teuluoedd a thenantiaid, yn ogystal â dealltwriaeth ehangach o gymuned trwy ei gwaith fel cynghorydd tref a llywodraethwr ysgol.


Cysylltwch â ni

Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig, 14 Stryd y Porth Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG

Ffôn: 01286 677117 | Ebost: info@sylfaencymunedol.org

English