image

Staff

Mae gan Sylfaen dri aelod o staff:

Val WilliamsVal Williams
Cyd-drefnydd Gweinyddiaeth & Gweithiwr Datblygu Cymuned

Mae Val efo Sylfaen ers y chychwyn. Mae hi’n cydlynu gwaith y cwmni ac yn gwneud gwaith ymchwil a gwerthuso, yn ogystal ag hyfforddiant datblygu cymuned a datblygu prosiectau newydd.

Cafodd Val ei magu yn Amlwch, a mynychodd Ysgol Syr Thomas Jones cyn astudio Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Bangor. Ar ôl gweithio gyda Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Gwynedd, aeth at y Sector Gwirfoddol, yn gyntaf gyda Chymorth i Ferched yn Rhyl, yna gyda Chymdeithas y Plant, ac, am y 17 o flynyddoedd diweddaraf, gyda Sylfaen Cymunedol.

Mae gan Val Ddiploma ôl-radd mewn Datblygu Cymuned.

 

Dawn JonesDawn Jones
Gweithiwr Bywoliaethau Cynaliadwy

Aelod diweddaraf y tîm ydy Dawn, a dechreuodd gyda Sylfaen ym mis Mehefin 2018. Aeth hi i Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon, cyn gweithio efo phlant a phobl ifainc am bron 30 mlynedd, gyda Chymorth i Ferched Bangor, Barnardo’s, a Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Mae gan Dawn brofiad cefnogi teuluoedd a thenantiaid, yn ogystal â dealltwriaeth ehangach o gymuned trwy ei gwaith fel cynghorydd tref a llywodraethwr ysgol.
 

Sandra RobertsSandra Roberts
Priosect Rhwyd Arall

Mae Sandra yn gweithio efo Sylfaen ers mis Medi 2021, gan gefnogi pobl ifanc oedran addysg uwchradd fel rhan o’r prosiect ‘Rhwyd Arall’.

Hogan o Benygroes ydi hi gyda phrofiad o weithio gyda phobl ifanc yn wirfoddol ac yn ddiweddarach yn gyflogedig. Mae hi wedi gwneud gwaith ieuenctid gyda Iwth Pen, wedi annog pobl ifanc i feithrin sgiliau yn y maes awyr agored gyda Dim Cyfle a Dringo’r Waliau, ac mae’n cynnig cefnogaeth ôl-ofal gyda grŵp preifat. Mae Sandra hefyd yn Gadeirydd Siop Griffiths, prosiect adfywio cymunedol ym Mhenygroes.

Mae Sandra yn dod â phrofiad o fagwraeth mewn pentref ôl-ddiwydiannol yn Nyffryn Nantlle.


Cysylltwch â ni

Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig, 14 Stryd y Porth Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG

Ffôn: 01286 677117 | Ebost: info@sylfaencymunedol.org

English