image

Dull Bywoliaethau Cynaliadwy

Cyflwyniad i’r Dull Bywoliaethau Cynaliadwy

Ar ôl cwblhau’r sesiwn, bydd y grŵp yn gallu:

  • disgrifio effaith tlodi ar gymunedau amrywiol
  • adrodd hanes y Dull Bywoliaethau Cynaliadwy
  • egluro pwrpas a buddion y Dull Bywoliaethau Cynaliadwy
  • adnabod a phrofi’r offer perthnasol

Mae Sylfaen wedi darparu’r sesiwn yma i asiantaethau gan gynnwys y Ganolfan Byd Gwaith a Grŵp Cynefin, grwpiau gwirfoddol, a swyddogion lles addysgol.

Dyma ymatebion ein cyfranogwyr:

“Da gwneud yr ymarferion ein hunain er mwyn darganfod sut mae’n teimlo i wneud, a beth mae’n gallu dod i’r wyneb wrth wneud.”

“Strwythur syml sydd yn mynd i ffitio fewn yn dda gyda’r gwaith rydym yn ei wneud gyda phobl ifanc ac oedolion.”

Cysylltwch â ni

Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig, 14 Stryd y Porth Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG

Ffôn: 01286 677117 | Ebost: info@sylfaencymunedol.org

English