image

Rhwyd Arall

Rhwyd ArallMae mwyfwy o bobl ifainc dosbarth gwaith yn cael eu dadgofrestru oddi wrth addysg uwchradd. Fel pobl tu allan i gyfrifoldeb yr Awdurdod Addysg Lleol, maen nhw’n derbyn ychydig iawn, os dim o gwbl, o addysg gartref.

Ymateb i hyn ydy Rhwyd Arall.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Blant Mewn Angen am 3 blynedd, gan Gronfa’r Loteri Fawr am 5 mlynedd, a gan Sefydliad Garfield Weston am 2 flynedd.

Gan gyflogi dau weithiwr rhan amser, mae’r prosiect yn defnyddio’r Dull Bywoliaethau Cynaliadwy i gynnal neu ailgychwyn addysg y bobl ifainc gydag Awdurdodau Addysg Lleol Gwynedd ac Ynys Môn.

Sylfaen Cymunedol - Rhwyd Arall - cliciwch yma

Cysylltwch â ni

Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig, 14 Stryd y Porth Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG

Ffôn: 01286 677117 | Ebost: info@sylfaencymunedol.org

English