image

Comisiynydd Plant Cymru yn ymweld â Sylfaen Cymunedol

news-item

Daeth Comisynydd Plant Cymru, Sally Holland, i ymweld â Sylfaen Cymunedol yn ddiweddar. Roedd y Comisiynydd eisiau dysgu mwy am brosiect Rhwyd Arall. Mae’r gynllun arloesol hwn yn cynnig gwybodaeth a chymorth i bobl ifainc sy dan beryg o ddatgysylltu oddi wrth y system addysg.

Cafodd Sally Holland gyfarfod â grŵp o chwech o bobl ifainc o Wynedd ac Ynys Môn er mwyn clywed am eu profiadau a gobeithion am y dyfodol.

Meddai Val Williams o Sylfaen Cymunedol: “Rydyn ni wrth ein boddau i gael cydweithio â Chomisiynydd Plant Cymru er mwyn helpu gwella bywydau pobl ifainc.”


Yn ôl i'r tudalen newyddion.

Cysylltwch â ni

Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig, 14 Stryd y Porth Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG

Ffôn: 01286 677117 | Ebost: info@sylfaencymunedol.org

English