image

Llechi, Glo, Cefn Gwlad

news-item

Mae Sylfaen Cymunedol newydd ddathlu dwy flynedd o gydweithio gyda phrosiect Llechi, Glo, Cefn Gwlad, mudiad sy’n cefnogi ac yn hyrwyddo arweinyddiaeth gymunedol ymhlith pobl iau mewn naw ardal ledled Cymru.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Sefydliad Rank a’r Loteri Cymunedol.

Rôl Sylfaen ydi paratoi a darparu hyfforddiant theori, praxis, a sgiliau datblygu cymuned.


Yn ôl i'r tudalen newyddion.

Cysylltwch â ni

Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig, 14 Stryd y Porth Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG

Ffôn: 01286 677117 | Ebost: info@sylfaencymunedol.org

English