image

Sylfaen Cymunedol newydd ennill grant £10,000

news-item

Mae Sylfaen Cymunedol newydd ennill grant £10,000 gan Sefydliad Garfield Weston, er mwyn cefnogi prosiect Rhwyd Arall am y ddwy flynedd nesaf.

Cyfraniad tuag at gostau craidd yw’r arian: treuliau teithio ar gyfer y weithwraig, ac i’w fuddsoddi yn y bobl ifainc eu hunain er mwyn goresgyn anhawsterau ymarferol iddynt ail-gydio mewn addysg.

Meddai Val Williams, o Sylfaen Cymunedol:

“Mae Rhwyd Arall yn helpu pobl ifainc i gynnal neu ailgychwyn eu haddysg. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn am gefnogaeth Sefydliad Garfield Weston.”


Yn ôl i'r tudalen newyddion.

Cysylltwch â ni

Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig, 14 Stryd y Porth Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG

Ffôn: 01286 677117 | Ebost: info@sylfaencymunedol.org

English